השתמש בתיבת הדו-שיח קביעת אישורים כדי לספק אישורי משתמש שיכולים לגשת לתוכן מהנתיב הפיזי שצוין עבור האתר, היישום או הספריה הווירטואלית. הנתיב הפיזי יכול להיות נתיב לספריה במחשב המקומי או נתיב לספריה או למיקום משותף במחשב מרוחק.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם משתמש

הקלד את שם המשתמש של חשבון משתמש של Windows אשר באפשרותו לגשת לנתיב הפיזי.

סיסמה

הקלד את הסיסמה עבור חשבון המשתמש שציינת בתיבה שם משתמש.

אשר סיסמה

הקלד מחדש את הסיסמה עבור חשבון המשתמש שציינת בתיבה סיסמה.

למידע נוסף


תוכן העניינים