השתמש בתיבת הדו-שיח קביעת אישורים כדי להתחבר לנתיב פיזי באמצעות חשבון משתמש שונה מחשבון המשתמש שבאמצעותו התחברת כעת.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

שם משתמש

ציון שם המשתמש עבור חשבון המשתמש שבו ברצונך להשתמש כדי לגשת לנתיב פיזי עבור תצורה משותפת.

סיסמה

ציון הסיסמה הדרושה לאימות שם המשתמש.

אשר סיסמה

קביעה כי המשתמש חייב להקליד שוב את הסיסמה.

למידע נוסף


תוכן העניינים