השתמש בתיבת הדו-שיח קביעת אישורים כדי להגדיר מחרוזת החיבור לשימוש בשם משתמש וסיסמה של שרת SQL. עליך להגדיר אישורים אלה כאשר מסד נתונים של שרת SQL נמצא במחשב שונה מזה של שרת האינטרנט.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם משתמש

הקלד את השם של החשבון שבו ברצונך ש- IIS ישתמש כדי לגשת למסד נתונים של SQL Server.

סיסמה

הקלד את הסיסמה המשויכת למסד נתונים של SQL Server.

אשר סיסמה

הקלד מחדש את הסיסמה המשויכת למסד נתונים של SQL Server.

למידע נוסף


תוכן העניינים