השתמש בתיבת הדו-שיח מתן אפשרות לסיומת שם קובץ או דחיית סיומת שם קובץ כדי להוסיף סיומת שם קובץ לרשימת סיומות שמות הקבצים שעבורן מודול סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

סיומת שם קובץ

מציין את סיומת שם הקובץ שעבורה שירות סינון הבקשות יאפשר או ידחה גישה.

למידע נוסף


תוכן העניינים