השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות התחזות של ASP.NET כדי לציין את החשבון שאליו יישום ASP.NET צריך להתחזות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

משתמש ספציפי

הקלד את שם החשבון הספציפי שברצונך שאליו יישום ASP.NET יתחזה.

קבע

פתיחת תיבת הדו-שיח קביעת אישורים, שבה תוכל לציין שם חשבון וסיסמה שבהם IIS ישתמש עבור התחזות של ASP.NET.

משתמש מאומת

בחר באפשרות משתמש מאומת כדי לאפשר ליישום ASP.NET לפעול במסגרת הקשר האבטחה של חשבון המשתמש המאומת על-ידי IIS.

למידע נוסף


תוכן העניינים