השתמש בדף התכונות דואר אלקטרוני של SMTP כדי להגדיר מסירת דואר אלקטרוני מיישומי אינטרנט המשתמשים ברכיב ה- API‏ System.Net.Mail. באפשרותך להגדיר את כתובת הדואר האלקטרוני של השולח בדואר אלקטרוני יוצא, ולהחליט אם למסור את הדואר האלקטרוני באופן מיידי לשרת SMTP מקוון, או לאחסן דואר אלקטרוני בדיסק שממנו ניתן יהיה לאחזר אותו למסירה במועד מאוחר יותר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

כתובת דואר אלקטרוני

הגדרת כתובת הדואר האלקטרוני שממנו הודעות דואר אלקטרוני נשלחות.

מסירת דואר אלקטרוני לשרת SMTP

הגדרת System.Net.Mail למסירת הודעות דואר אלקטרוני באופן מיידי לשרת SMTP.

שרת SMTP

הגדרת השם הייחודי של שרת SMTP.

השתמש ב- localhost

הגדרת השם של שרת SMTP כ- LocalHost. הגדרת השם כ- LocalHost מציינת כי System.Net.Mail ישלח דואר אלקטרוני לשרת SMTP במחשב המקומי.

יציאה

הגדרת יציאת TCP שבה System.Net.Mail ישתמש בעת ניסיון להתחבר לשרת SMTP המשמש כיעד. יציאה 25 היא יציאת TCP הסטנדרטית של SMTP והיא מהווה את הגדרת ברירת המחדל וההגדרה המומלצת.

הגדרות אימות

ציון מצב האימות והאישורים אם שרת SMTP דורש אותם.

לא דרוש

המשתמש לא נדרש לספק שם משתמש או סיסמה כדי להתחבר לשרת SMTP.

Windows

שימוש בזהות היישום. השתמש באפשרות זו אם אתה מגדיר מחשב מארח חכם כדי להעביר הודעות ברשת, או אם אתה מגדיר שרת לקבל דואר אלקטרוני מאתרים פנימיים, כגון רשת האינטרא-נט של החברה.

ציון אישורים

הצגת דרישה לשם משתמש וסיסמה חוקיים. האישורים נשלחים כטקסט רגיל ברשת. כדי לציין אישורים, לחץ על הגדר. עליך להזין שם משתמש חוקי בתיבת הטקסט שם משתמש וסיסמה חוקית בתיבת הטקסט סיסמה. הזן שוב את הסיסמה בתיבת הטקסט אשר סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

אחסן דואר אלקטרוני בספריית איסוף

הגדרת System.Net.Mail לאחסון הודעות דואר אלקטרוני במיקום קבצים בדיסק למסירה במועד מאוחר יותר על-ידי יישום כגון יישום של ASP.NET, או על-ידי משתמש, כגון מנהל מערכת.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים