השתמש בדף התכונות כללי מעקב אחר בקשה שנכשלה כדי לנהל רשימה של כללי מעקב אחר בקשות שנכשלו.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

נתיב

הצגת כתובת ה- URL שאחריה בוצע מעקב באמצעות כלל מעקב עבור בקשות שנכשלו. כתובת ה- URL יכולה להכיל תו כללי אחד לכל היותר, וחייב להיות מקומי לספריה שבה מוגדרת הגדרת הבקשה שנכשלה. לדוגמה, תבניות התו הכללי *.aspx ו- ind* יתאימו לכתובת ה- URL‏ www.contoso.com/index.aspx.

ספקים משויכים

הצגת ספקי המעקב המשויכים לכלל מעקב עבור בקשות שנכשלו. ספק מגדיר את האזור הפונקציונלי לביצוע מעקב. דוגמה אחת היא ספק המעקב של ASP.NET שעוקב אחר מעברים אל קוד מנוהל וממנו, כולל בקשות ‎*.aspx.

קודי מצב

הצגת השילובים של קודי המצב של וקודי המצב המשניים של HTTP שעבורם בוצע מעקב על-ידי כלל מעקב עבור בקשות שנכשלו. הרשימה יכולה לכלול קודי מצב מרובים ברשימה זו, כאשר פסיקים מפרידים בין הקודים השונים.

זמן פעולה

הצגת משך הזמן המרבי, בשניות, שבו בקשה יכולה להתבצע.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת האשף הוספת כלל מעקב אחר בקשה שנכשלה שבו ניתן להוסיף כלל למעקב אחר בקשות שנכשלו.

ערוך

פתיחת האשף עריכת כלל מעקב אחר בקשה שנכשלה שבו ניתן לערוך את הכלל שנבחר למעקב אחר בקשות שנכשלו.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

עריכת מעקב אחר אתר

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות מעקב אחר בקשות שנכשלו עבור אתר אינטרנט שבה באפשרותך להפעיל ולקבוע תצורה של הגדרות למעקב אחר בקשות שנכשלו עבור האתר. פעולה זו זמינה רק כאשר אתה מחובר לשרת ובחרת אתר ספציפי.

הצגת יומני מעקב

פתיחת הספריה של קובץ יומן המעקב. פעולה זו זמינה רק כאשר אתה מחובר לשרת.

החזר לפריט שעבר בירושה

איפוס התכונה לקבלת הגדרות בירושה מתצורת האב. פעולה זו מוחקת הגדרות תצורה מקומיות, כולל פריטים מהרשימה, עבור תכונה זו. פעולה זו אינה זמינה ברמת השרת.

הצגת רשימה לפי סדר

הצגת הרשימה לפי סדר התצורה. כאשר תבחר בתבנית הרשימה לפי סדר, תוכל להזיז פריטים רק למעלה ולמטה ברשימה. פעולות אחרות בחלונית פעולות אינן מופיעות עד שתבחר בתבנית של רשימה לא לפי סדר.

הזז למעלה

הזזת פריט נבחר למעלה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הזז למטה

הזזת פריט נבחר למטה ברשימה. פעולה זו זמינה רק בעת הצגת פריטים בתבנית הרשימה שאינה לפי סדר.

הערה

כאשר פריטים ברשימה מסודרים מחדש ברמת הצאצא, הצאצא לא יקבל עוד הגדרות בירושה מרמת האב (כולל פריטים שנוספו לרשימה או הוסרו ממנה ברמת האב) לאחר סידור מחדש של רשימה זו. אם ברצונך לקבל בירושה הגדרות מרמת אב, עליך לבטל את כל השינויים ברמת הצאצא באמצעות הפעולה החזר לפריט שעבר בירושה בחלונית פעולות.

הצגת רשימה לא לפי סדר

הצגת הרשימה בתבנית לא לפי סדר. כאשר תבחר בתבנית רשימה לא לפי סדר, תוכל למיין ולקבץ פריטים ברשימה ולבצע פעולות בחלונית פעולות.

למידע נוסף


תוכן העניינים