השתמש בדף כללי מתן הרשאות .NET כדי להגדיר כללים עבור מתן הרשאות למשתמשים לגישה לאתרי האינטרנט וליישומים שלך. באפשרותך להוסיף כללי 'אפשר' או 'דחה' ולציין משתמשים, תפקידים או קבוצות משתמשים שיקבלו הרשאת גישה לתוכן האינטרנט שלך.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

מצב

מציין את סוג הפעולה שהופכת לזמינה באמצעות כלל מתן ההרשאות של .NET. הערך יכול להיות 'אפשר' או 'מנע'.

משתמשים

מציין את המשתמשים שקיבלו הרשאה או דחייה לגישה לתוכן כמצוין בכלל מתן ההרשאות של .NET.

תפקידים

מציין את התפקידים שקיבלו הרשאה או דחייה לגישה לתוכן כמצוין בכלל מתן ההרשאות של .NET.

פעלים

מציין את הפעלים שעליהם מוחלים כללי מתן ההרשאות של .NET.

סוג ערך

מציין את סוג הערך כלל מתן ההרשאות של .NET

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוספת כלל מתן אפשרות

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות שבה באפשרותך להגדיר כלל המאפשר גישה לתוכן האינטרנט שלך לתפקידים, למשתמשים או לקבוצות משתמשים מסוימים.

הוספת כלל מניעה

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת כלל מתן הרשאות של דחייה שבה באפשרותך להגדיר כלל לדחיית גישה לתוכן האינטרנט שלך לתפקידים, למשתמשים או לקבוצות משתמשים ספציפיים.

ערוך

פותח את תיבת הדו-שיח עריכת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות או את תיבת הדו-שיח עריכת כלל מתן הרשאות של דחייה שבהן באפשרותך לשנות את כלל מתן ההרשאות של .NET שנבחר.

הסר

מסיר את כלל מתן ההרשאות של .NET שנבחר.

למידע נוסף


תוכן העניינים