השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הרשאות של תכונה כדי להדגיר את מדיניות הגישה שמציינת את סוג זכויות התכונה המותרות עבור מטפלים ברמת שרת אינטרנט, אתר, יישום, ספריה או קובץ ב- IIS. זכויות התכונה שבאפשרותך להפעיל או לבטל במדיניות הגישה הן:קריאה, קבצי script וביצוע. מדיניות הגישה, בשילוב עם הגדרת גישה הדרושה על-ידי מטפל, קובעת אם מטפל יכול לפעול. אם מטפל דורש סוג של זכות תכונה שאינה מופעלת במדיניות הגישה, המטפל יושבת וכל הבקשות המעובדות על-ידי מטפל זה (בהתבסס על מיפוי המטפל) ייכשלו, אלא אם קיים מטפל אחר שיכול לעבד את הבקשה.

כאשר תבחר באפשרות בתיבת הדו-שיח עריכת הרשאות של תכונה, העמודה מצב בדף מיפויים של מטפל מציגה את הערך מופעל עבור המטפלים המופעלים על-ידי הבחירה. באופן דומה, כאשר תנקה בחירה בתיבת הדו-שיח עריכת הרשאות של תכונה, העמודה מצב בדף מיפויים של מטפל מציגה את הערך לא זמין עבור המטפלים המושבתים על-ידי הבחירה. באפשרותך להציג תצוגה מקדימה של המטפלים המופעלים או מושבתים על-ידי הצגת הדף מיפויים של מטפל ולאחר מכן לחיצה על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח עריכת הרשאות של תכונה. אם תלחץ על ביטול או על אישור, השינויים שתבצע בתיבת דו-שיח זו לא יישמרו.

הערה

כדי לקבוע תצורה של הגדרת הגישה הדרושה עבור מטפל, באפשרותך לערוך את מיפוי המטפל וללחוץ על הגבלות בקשה כדי לקבוע אץ תצורת ההגדרה בכרטיסיה גישה.

לדוגמה, ייתכן שתאפשר קריאה וקבצי Script ברמת שרת האינטרנט, אך תחליט להשבית את האפשרות קבצי Script עבור אתר ספציפי שמציג תוכן סטטי בלבד. בדרך זו תוכל למנוע מהשרת להפעיל קבצי script עבור אתר זה אם משתמש מוסיף מיפוי מטפל עבור קובץ script או קובץ הפעלה ברמת האתר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

קריאה

בחר בתיבת הסימון קריאה כדי להפעיל מטפלים הדורשים גישת קריאה לספריה וירטואלית, או נקה את תיבת הסימון קריאה כדי להשבית מטפלים הדורשים גישת קריאה לספריה וירטואלית. עליך להפעיל קריאה במדיניות גישה אם ברצונך להציג תוכן סטטי, או שברצונך להגדיר מסמכי ברירת מחדל ועיון לספריות. כברירת מחדל, הרשאות קריאה מופעלות.

קבצי Script

בחר בתיבת הסימון קבצי Script כדי להפעיל מטפלים הדורשים זכויות script לספריה וירטואלית, או נקה את תיבת הסימון קבצי Script כדי להשבית מטפלים הדורשים זכויות script בספריה וירטואלית.

ביצוע

בחר בתיבת הסימון ביצוע כדי להפעיל מטפלים הדורשים זכויות ביצוע בספריה וירטואלית, או נקה את תיבת הסימון ביצוע כדי להשבית מטפלים הדורשים זכויות ביצוע בספריה וירטואלית. תיבת הסימון ביצוע מופעלת רק כאשר תיבת הסימון קבצי Script נבחרת. עליך לאפשר ביצוע במדיניות גישה רק אם ברצונך לאפשר לקבצי הפעלה, כגון קבצי ‎.exe‏, ‎.dll, ו- .com, לפעול בנוסף לקבצי script.

חשוב

מסיבות הקשורות לאבטחה וביצועים, עליך להפעיל זכויות קבצי הפעלה רק עבור תוכניות שבדקת ודרושות עבור היישומים שלך.

למידע נוסף


תוכן העניינים