השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת ספריה וירטואלית ועריכת ספריה וירטואלית כדי להוסיף ולערוך ספריות וירטואליות באתרים וביישומים שלך. ספריות וירטואליות משמשות כמצביעים לתוכן פיזי המאוחסן במחשב המקומי או במיקומים משותפים במחשבים מרוחקים. אם ברצונך לכלול תוכן שאינו מאוחסן באופן פיזי בספריה של האתר או של היישום, באפשרותך ליצור ספריה וירטואלית שכוללת תוכן ממקום אחר בשרת האינטרנט או ממחשב אחר ברשת.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם אתר

הצגת שם האתר שיכיל את הספריה הווירטואלית.

נתיב

הצגת היישום שיכיל את הספריה הווירטואלית. אם תיצור ספריה וירטואלית ברמת האתר, תיבה זו תציג את התו /. אם תיצור ספריה וירטואלית ברמת היישום, תיבה זו תציג את שם היישום, כגון ‎/myApp.

כינוי

הקלד שם עבור הספריה הווירטואלית שמחשבי לקוח יכולים להשתמש בו כדי לגשת לתוכן מדפדפן אינטרנט. לדוגמה, אם כתובת אתר האינטרנט שלך היא http://www.contoso.com/‎ ואתה יוצר ספריה וירטואלית עבור אתר זה בשם ‎/marketing, המשתמשים יכולים לגשת לספריה הווירטואלת מדפדפן האינטרנט שלהם על-ידי הקלדת http://contoso.com/marketing/‎.

נתיב פיזי

הקלד את נווט לנתיב הפיזי שבו מאוחסן תוכן הספריה הווירטואלית. התוכן יכול להיות מאוחסן במחשב המקומי או להגיע ממיקום משותף מרוחק. אם התוכן מאוחסן במחשב המקומי, הזן את הנתיב הפיזי, כגון C:/Content. אם התוכן מאוחסן במיקום משותף מרוחק, הזן את נתיב ה- UNC, כגון ‎\\Server\Share. הנתיב שתציין חייב להיות קיים, אחרת עלולה להופיע שגיאת תצורה. כאפשרות אופציונלית, לחץ על התחברות בתור כדי לספק אישורים עבור חשבון המורשה לגשת לתוכן בנתיב הפיזי.

פתיחת תיבת הדו-שיח איתור תיקיה שממנה ניתן לבחור את המיקום הפיזי של תוכן הספריה הווירטואלית.

התקשרות בשם

פתיחת תיבת הדו-שיח התחברות בתור שממנה באפשרותך לבחור כיצד להתחבר לנתיב שהקלדת בתיבה נתיב פיזי. כברירת מחדל, האפשרות משתמש יישום (אימות מעבר) נבחרת.

בדיקת הגדרות

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת הגדרות שממנה באפשרותך להציג רשימה של תוצאות בדיקה כדי להעריך אם הגדרות הנתיב חוקיות.

למידע נוסף


תוכן העניינים