השתמש בדף האשף רשות אישורים מקוונת כדי לזהות שרת של רשות אישורים מקוונת (CA) בתחום של Windows. בנוסף, עליך לספק את שרת CA שבו ברצונך להשתמש עם שם ידידותי כדי להשלים את אשף יצירת אישור תחום.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

ציין רשות אישורים מקוונת

הקלד את הנתיב של שרת CA שנמצא בתחום Windows, או לחץ על בחירה כדי לחפש שרת CA שנמצא בתחום שלך.

הערה

אישורי תחום אינם מתאימים לשימוש עם מחשבי לקוח חיצוניים שאינם מחברים של תחום Windows הפנימי שלך.

שם ידידותי

הקלד שם עבור שרת CA שבו ברצונך להשתמש בתיבה שם ידידותי. עליך להקליד שם בתיבה שם ידידותי כדי להשלים את אשף יצירת אישור תחום.

למידע נוסף


תוכן העניינים