Bruk veivisersiden Elektronisk sertifiseringsinstans til å identifisere en elektronisk sertifiseringsinstansserver (CA) i Windows-domenet. Du må også angi CA-serveren du vil bruke med et Egendefinert navn for å fullføre veiviseren Opprett domenesertifikat .

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Angi en elektronisk sertifiseringsinstans

Skriv inn banen til en CA-server som ligger i Windows-domenet, eller klikk Velg for å søke etter en CA-server som ligger i domenet.

Obs!  

Domenesertifikater bør ikke brukes med eksterne klienter som ikke er medlemmer av det interne Windows-domenet.

Egendefinert navn

Skriv inn et navn på CA-serveren du vil bruke i Egendefinert navn-boksen. Du må skrive inn et navn i Egendefinert navn-boksen for å fullføre veiviseren Opprett domenesertifikat.

Se også


Innholdsfortegnelse