Bruk dialogboksen Eksporter konfigurasjon til å eksportere IIS-konfigurasjonsfiler og -krypteringsnøkler til en bestemt plassering.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Elementnavn Beskrivelse

Fysisk bane

Beskriver plasseringen for eksport av konfigurasjonsfiler og krypteringsnøkler. Dette kan være en nettverksbane eller en mappe på den lokale datamaskinen.

Koble til som

Aktiverer tilgang til dialogboksen Angi legitimasjon.

Som standard åpner du den fysiske banen ved hjelp av brukerkontoen du i øyeblikket er logget på med. Hvis du vil koble til ved hjelp av en annen brukerkonto, bruker du dialogboksen Angi legitimasjon.

Passord for krypteringsnøkler

Angir passordet for å kryptere krypteringsnøklene.

Bekreft passord

Angir at brukeren må skrive inn passordet på nytt.

Se også


Innholdsfortegnelse