Bruk funksjonssiden Tilkoblingsstrenger til å administrere en liste over tilkoblingsstrenger som vanligvis brukes av applikasjoner med behandlet kode.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på tilkoblingsstrengen.

Tilkoblingsstreng

Viser detaljene i tilkoblingsstrengen.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til tilkoblingsstreng, der du kan konfigurere en SQL-streng eller egendefinert tilkoblingsstreng.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger tilkoblingsstreng, der du kan redigere den valgte tilkoblingsstrengen.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse