Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for utdatabuffer til å konfigurere innstillinger som påvirker den fullstendige funksjonen Bufring av utdata. Disse innstillingene påvirker alle regler for bufring av utdata som du konfigurerer på funksjonssiden Bufring av utdata.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver buffer

Aktiverer IIS-utdatabufferen, som lagrer bufrede svar i brukermodus.

Obs!  

IIS-utdatabufferen i identisk med ASP.NET-utdatabufferen. IIS-bufferen er imidlertid en opprinnelig utdatabuffer som tilbyr økt ytelse for den behandlede utdatabufferen i ASP.NET.

Aktiver kjernebuffer

Aktiverer kjernebufferen, som lagrer bufrede svar i kjernemodus. Ytelsen forbedres når svar returneres fra kjernebufferen uten å måtte overføres til brukermodusen.

Maksimal størrelse (i byte) på bufrede svar

Angir maksimumsstørrelsen på bufrede svar for både brukermodus- og kjernemodusbuffere. Standardverdien er 262144 byte. Dette feltet aktiveres bare på servernivå, og det er skrivebeskyttet på alle andre nivåer.

Bufferstørrelsesgrense (i MB)

Konfigurerer størrelsesgrensen for både brukermodus- og kjernemodusbuffere. Du kan skrive inn en størrelse (i MB) eller skrive inn 0. Hvis du skriver inn 0, bruker IIS halvparten av det tilgjengelige fysiske minnet eller virtuelle minnet, avhengig av hvilket som har minst størrelse. Dette feltet aktiveres bare på servernivå, og det er skrivebeskyttet på alle andre nivåer.

Se også


Innholdsfortegnelse