Du kan bruke siden WebDAV-redigeringsregler til å administrere listen over redigeringsregler som styrer tilgang til innhold. Reglene vises i en liste, og du kan endre rekkefølgen på reglene hvis du vil gi tilgang for enkelte brukere og samtidig avslå tilgang for andre. Du kan også bruke siden WebDAV-redigeringsregler til å vise informasjon om andre regler, for eksempel Bane, Brukere, Roller eller Tilgang.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Bane

Viser filnavnet eller filtypen som behandlingsprogrammet skal behandle et svar for. Verdien kan være et bestemt filnavn, for eksempel WebResource.axd, eller et jokertegn (*) med en bestemt filtype, for eksempel *.exe.

Brukere

Viser brukernavnene som regelen gjelder for.

Roller

Viser Microsoft Windows-gruppene som regelen gjelder for, for eksempel administratorgruppen.

Tilgang

Viser tilgangstillatelsene som denne regelen gjelder for, for eksempel Lese eller Skrive.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Aktiver WebDAV

Aktiverer WebDAV-funksjonen.

Deaktiver WebDAV

Deaktiverer WebDAV-funksjonen.

Legg til redigeringsregel

Åpner dialogboksen Legg til redigeringsregel, der du kan opprette en redigeringsregel.

Rediger

Brukes til å endre den valgte regelen.

Fjern

Fjerner den valgte regelen.

Flytt opp

Flytter et valgt element opp i listen.

Flytt ned

Flytter et valgt element ned i listen.

WebDAV-innstillinger

Åpner siden WebDAV-innstillinger, der du kan endre innstillingene for WebDAV-funksjonen.

Se også


Innholdsfortegnelse