Godkjenning hjelper deg å bekrefte identiteten til brukere som ber om tilgang til webområdet ditt. IIS 7.0 støtter både forespørselsbasert godkjenning og en godkjenningsmetode basert på omadressering ved pålogging. Forespørselsbasert godkjenning krever at klienten svarer riktig på et spørsmål stilt av serveren. Godkjenning basert på omadressering ved pålogging innebærer at brukeren omadresseres til en påloggingsside for å stadfeste brukerens identitet. Du kan ikke bruke begge godkjenningsmetodene samtidig. IIS støtter også godkjenning med klientsertifikat. Denne metoden krever at SSL (Secure Sockets Layer) for området konfigureres.

Merknader

Kun anonym godkjenning er installert som standard. Hvis du vil godkjenne klienter med IIS, må du installere godkjenningsfunksjonene du vil bruke.

 TrinnReferanse
Avmerkingsboks

Les en oversikt over hvordan man oppretter en godkjenningsstrategi.

Overview of IIS Authentication Features.

Avmerkingsboks

Installer ulike typer godkjenning ved å bruke veiviseren Legg til rolletjenester fra Serverbehandling.

Installere IIS 7

Avmerkingsboks

Bruke IIS 7 for å konfigurere godkjenning.

Konfigurer godkjenning

Se også


Innholdsfortegnelse