Bruk siden WebDAV-innstillinger til å endre innstillingene for WebDAV-funksjonen.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Tillat ukjente MIME-typer

Angir om tilgang til innholdstyper som det ikke er definert klare MIME-typer for, er tillatt.

Standard MIME-type

Angir standard MIME-type som skal brukes for innholdstyper som det ikke er definert klare MIME-typer for.

Tillat lås

Angir om WebDAV-låser støttes.

Låsleverandør

Angir leverandøren som skal brukes når Internett-klienter ber om låser.

Krev lås for skriving

Angir om en lås kreves før Internett-klienter kan lagre dokumenter på serveren.

Tillat anonyme egenskapsspørringer

Angir om Internett-klienter kan be om egenskaper anonymt.

Tillat egendefinerte egenskaper

Angir om egendefinerte egenskaper støttes.

Obs!  

Egenskaper for filsystem støttes alltid (for eksempel filstørrelse, endringsdato og så videre).

Tillat egenskapsspørringer uansett dybde

Angir om Internett-klienter kan be om egenskaper for innhold som er dypere enn gjeldende samling med overordnet og underordnet.

Obs!  

Egenskapsspørringer med uendelig dybde kan bruke svært mye av systembehandlingstiden før de fullføres.

Egenskapslager

Åpner dialogboksen Redigering av navneområdesamling, som du bruker til å angi egenskapsleverandørene for WebDAV XML-navneområder.

Tillat filtypefiltrering

Angir om innstillinger for forespørselsfiltrering for filtyper skal gjelde for WebDAV-forespørsler.

Viktig!

Hvis du angir True for Tillat filtypefiltrering, avslås WebDAV-forespørsler om filer med filtyper som blokkeres av forespørselsfiltrering. Det kan hende at du for eksempel ikke kan redigere en fil med filtypen CONFIG hvis du angir True for Tillat filtypefiltrering, og CONFIG er i listen over filtyper som blir avslått.

Tillat filtrering av skjulte segmenter

Angir om innstillinger for forespørselsfiltrering for skjulte segmenter skal gjelde for WebDAV-forespørsler.

Viktig!

Hvis du angir True for Tillat filtrering av skjulte segmenter, avslås WebDAV-forespørsler etter filsegmenter som blokkeres av innstillinger for forespørselsfiltrering. Det kan hende at du for eksempel kan redigere filer i App_Code- eller BIN-mappene på et webområde hvis du angir True for Tillat filtrering av skjulte segmenter.

Tillat verbfiltrering

Angir om innstillinger for forespørselsfiltrering for HTTP-verb skal gjelde for WebDAV-forespørsler.

Viktig!

Hvis du angir True for Tillat verbfiltrering, avslås WebDAV-forespørsler med HTTP-verb som blokkeres av forespørselsfiltrering. Det kan hende at du for eksempel ikke kan redigere en fil hvis du angir True for Tillat verbfiltrering, og du konfigurerer forespørselsfiltrering for å blokkere tilgang til WebDAV-verb som PROPFIND eller PUT.

Tillat at skjulte filer listes opp

Angir om innhold som er merket som skjult på serveren, skal returneres i filoversikter.

Tillat flere egenskapsdeler

Angir om WebDAV-egenskaper kan angis i flere <prop></prop>-deler for XML.

Obs!  

Denne syntaksen brukes i enkelte Internett-klienter.

Returner kompakt XML

Angir om WebDAV-modulen skal la være å sende en sekvens med retur/linjeskift etter hver DML-linje i WebDAV-svar.

Returner egenskapen IsHidden

Angir at WebDAV-modulen skal returnere egenskapen IsHidden for innhold.

Obs!  

Denne egenskapen brukes i enkelte Internett-klienter.

Returner egenskapen IsCollection

Angir om WebDAV-modulen skal returnere egenskapen IsCollection for innhold.

Obs!  

Denne egenskapen brukes i enkelte Internett-klienter.

Returner MS-Author-Via-hode

Angir om WebDAV-modulen skal returnere HTTP-hodet MS-Author-Via.

Obs!  

Dette hodet brukes i enkelte Microsoft WebDAV-klienter.

Krev SSL-tilgang

Angir at alle WebDAV-forespørsler må bruke SSL.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

WebDAV-redigeringsregler

Åpner funksjonssiden WebDAV-redigeringsregler, der du kan endre listen over WebDAV-redigeringsregler.


Innholdsfortegnelse