Bruk dialogboksen Forespørselsbegrensninger til å angi valgfrie begrensninger, for eksempel den forespurte ressurstypen eller HTTP-verbet, som du vil det skal behandles forespørsler for. Konfigurer begrensninger bare hvis du har behov for å begrense hvilke forhold som skal gjelde ved behandling av forespørsler. Når du ikke konfigurerer begrensninger, vil forespørsler behandles uavhengig av den forespurte ressurstypen og de angitte HTTP-verbene.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Tilordning

Konfigurer alternativer i denne kategorien hvis du vil begrense behandlingstilordning til forespørsler for bestemte ressurstyper, for eksempel for en fil eller en mappe. Hvis du ikke konfigurerer alternativer i denne kategorien, vil behandlingsprogrammet behandle forespørsler uavhengig av ressurstypen som angis i forespørselen.

Start behandlingsprogram bare hvis forespørselen er tilordnet til

Merk av for dette alternativet i kategorien Tilordning hvis du vil at behandlingstilordningen bare skal gjelde for forespørsler om en bestemt ressurstype, for eksempel filer eller mapper. Hvis du merker av for dette alternativet, må du også angi ressurstypen ved å velge et alternativ under denne avmerkingsboksen.

Fil

Velg dette alternativet hvis du vil behandle forespørsler om bestemte filnavn eller filtyper. ASPClassic-behandlingen behandler for eksempel forespørsler om ASP-filer. Dette alternativet er tilgjengelig bare hvis du merker av for Start behandlingsprogram bare hvis forespørselen er tilordnet til.

Mappe

Velg dette alternativet hvis du vil behandle forespørsler om en mappe. Denne begrensningen kan være nyttig hvis du har en mappe med innhold du vil behandle med en bestemt behandling. Dette alternativet er tilgjengelig bare hvis du merker av for Start behandlingsprogram bare hvis forespørselen er tilordnet til.

Fil eller mappe

Velg dette alternativet hvis du vil behandle forespørsler om filer og mapper. Dette alternativet er tilgjengelig bare hvis du merker av for Start behandlingsprogram bare hvis forespørselen er tilordnet til.

Verb

Konfigurer alternativer i denne kategorien hvis du vil begrense en behandlingstilordning til bestemte HTTP-verb som klienter angir i HTTP-hoder når de foretar forespørsler.

Alle verb

Velg dette alternativet hvis du vil at behandlingsprogrammet skal behandle forespørsler uavhengig av verbene som angis av klienten. Dette alternativet er valgt som standard.

Ett av følgende verb

Velg dette alternativet hvis du vil at forespørsler bare skal behandles når en klient angir et bestemt HTTP-verb eller bestemte HTTP-verb i en forespørsel. I den tilsvarende tekstboksen skriver du inn HTTP-verbet eller -verbene du vil at behandlingstilordningen skal gjelde for. Skriv for eksempel inn GET hvis du vil at forespørsler skal behandles når en klient bruker GET-verbet.

Tilgang

Velg ett av alternativene i denne kategorien for å konfigurere tilgangen som dette behandlingsprogrammet krever for å kjøre i en virtuell mappe. Denne innstillingen (sammen med funksjonens tilgangspolicy, som er angitt i dialogboksen Rediger funksjonstillatelser) avgjør om et behandlingsprogram kan kjøre.

Viktig!

Kontroller at den påkrevde tilgangsinnstillingen for et behandlingsprogram er riktig. Ellers kan det bli umulig for programmet å kjøre optimalt. Hvis du for eksempel endrer behandlingsprogrammets nødvendige tilgang fra Kjør til Les for ISAPI-DLL-behandlingsprogrammet, kan ISAPI-filtyper kjøres selv om bare Les er aktivert i funksjonens tilgangspolicy.

Velg ett av følgende alternativer:

  • Ingen: Behandlingsprogrammet kjører selv om ingen alternativer for tilgangspolicy er aktivert.

  • Les: Behandlingsprogrammet kjører når Les er aktivert i tilgangspolicyen.

  • Skriv: Behandlingsprogrammet kjører når Skriv er aktivert i tilgangspolicyen.

  • Skript: Behandlingsprogrammet kjører når Skript er aktivert i tilgangspolicyen. Dette er standardvalget.

  • Kjør: Behandlingsprogrammet kjører når Kjør er aktivert i tilgangspolicyen.

Se også


Innholdsfortegnelse