Funksjonene for delegeringshåndtering lar datamaskinadministratorer ha full kontroll over webserveren, og i tillegg kan de delegere konfigurasjon av funksjoner på områder eller i applikasjoner til andre personer. Du kan tillate at Windows-brukere og brukere av IIS Manager kobler til et område eller en applikasjon. Disse brukerne kan konfigurere delegerte funksjoner på alle områder og applikasjoner som du gir dem tilgang til. Du må konfigurere behandlingstjenesten for å aktivere eksterne tilkoblinger hvis du vil at disse brukerne skal kunne koble til webserveren ved hjelp av IIS Manager.

Merknader

 TrinnReferanse
Avmerkingsboks

Legg til brukerkontoer for IIS-behandling, og tillat at Windows-brukere og brukere av IIS Manager kobler til et område eller en applikasjon.

Konfigurere brukerkontoer for å koble til områder og applikasjoner i IIS-behandling

Avmerkingsboks

Konfigurer delegeringsstatusen for område- og applikasjonsfunksjonene slik at område- og applikasjonsbrukere kan vise og konfigurere den.

Delegere behandling av funksjoner på områder og i applikasjoner

Avmerkingsboks

Konfigurer tilkoblingsinnstillinger og aktiver ekstern behandling.

Konfigurere behandlingstjenesten

Se også


Innholdsfortegnelse