Bruk dialogboksen Legg til avslagssekvens til å legge til en URL-sekvens i listen over URL-sekvenser som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

URL-sekvens

Angir URL-sekvensen som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for.

Se også


Innholdsfortegnelse