Bruk dialogboksen Eksporter sertifikat til å eksportere sertifikater fra en kildeserver når du vil bruke samme sertifikat på en målserver, eller når du vil sikkerhetskopiere sertifikatet og den tilhørende privatnøkkelen.

Obs!  

Hvis du knytter et passord til sertifikatet, må alle som importerer sertifikatet, oppgi passordet før det kan brukes på målserveren.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Eksporter til

Skriv inn et filnavn i Eksporter til-boksen, eller klikk Bla gjennom for navigere til navnet på en fil hvor du vil lagre sertifikatet for eksport.

Passord

Skriv inn et passord i Passord-boksen hvis du vil knytte et passord til det eksporterte sertifikatet.

Bekreft passord

Skriv inn passordet på nytt i Bekreft passord-boksen, og klikk deretter OK.

Se også


Innholdsfortegnelse