Bruk Regler-siden til å konfigurere regler for forespørselsfiltrering for å tillate eller avslå tilgang til webserveren basert på flere parametere, for eksempel hoder og avslagsstrenger. Hvis du vil ha eksempler på filtreringsregler, kan du se Vanlige URLScan-scenarier (siden kan være på engelsk).

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Viser navnet på regelen for forespørselsfiltrering.

Skann

Viser verdien som regelen for forespørselsfiltrering skal skanne, som er URL-adressen, spørringsstrengen eller en kombinasjon av disse.

Gjelder for

Viser parameterne som regelen for forespørselsfiltrering gjelder for.

Avslå strenger

Viser strengene som regelen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang til.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til filtreringsregel

Åpner dialogboksen Legg til filtreringsregel, der du kan legge til en regel med bestemte parametere du vil søke etter.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige elementer, kan du se Siden Forespørselsfiltrering.

Se også


Innholdsfortegnelse