Bruk dialogboksen Tillat spørringsstreng eller Avslå spørringsstreng til å legge til en spørringsstreng i listen over spørringsstrenger som modulen for forespørselsfiltrering alltid skal tillate eller avslå tilgang for.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Spørringsstreng

Angir spørringsstrengen som tjenesten for forespørselsfiltrering alltid skal tillate eller avslå tilgang for.

Se også


Innholdsfortegnelse