Bruk funksjonssiden FTP-godkjenning til å konfigurere godkjenningsmetodene som FTP-klienter kan bruke til å få tilgang til innholdet. Du kan sortere denne listen etter navn, status eller type ved å klikke den aktuelle kolonneoverskriften. Du kan også gruppere godkjenningsfunksjoner etter type eller status ved å bruke rullegardinlisten Grupper etter.

Som standard er ingen godkjenningsmetoder aktivert. Du må aktivere en godkjenningsmetode hvis du vil la FTP-brukere få tilgang til innholdet. Det finnes to typer godkjenningsmetoder: innebygd og egendefinert.

 • Innebygde godkjenningsmetoder er en fast del av FTP-serveren. Disse godkjenningsmetodene kan aktiveres eller deaktiveres, men de kan ikke fjernes fra FTP-serveren.

 • Egendefinerte godkjenningsmetoder implementeres via en installerbar komponent. Disse godkjenningsmetodene kan aktiveres eller deaktiveres, og de kan legges til på eller fjernes fra FTP-serveren.

  Obs!  

  Hvis du klikker Egendefinerte tjenester i oppgavelisten, vises dialogboksen Dialogboksen Egendefinerte tjenester for FTP.

  Obs!  

  Enkel godkjenning virker med AD-brukerisolasjon (Active Directory). Hvis du imidlertid aktiverer egendefinert godkjenning eller noen annen form for godkjenning når AD-brukerisolasjon allerede er aktivert, virker ikke denne andre formen for godkjenning. Hvis du vil ha mer informasjon om FTP-brukerisolasjon, inkludert AD-brukerisolasjon, kan du se Konfigurere FTP 7-brukerisolasjon (siden kan være på engelsk).

  Obs!  

  "FTP" og "Anonymous" er reserverte ord. Du kan ikke opprette IIS Manager-brukerkontoer som inneholder disse navnene.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Anonym godkjenning

Anonym godkjenning er en innebygd godkjenningsmetode som brukere kan bruke til å få tilgang til fellesinnhold ved å angi et anonymt brukernavn og passord. Anonym godkjenning er som standard deaktivert.

Obs!  

Bruk anonym godkjenning når du vil at alle klienter som besøker FTP-området, skal kunne vise innholdet.

ASP.NET-godkjenning

ASP.NET-godkjenning er en egendefinert godkjenningsmetode som krever at brukere angir et gyldig .NET-brukernavn og -passord for å få tilgang til innhold. .NET-kontoen kan være fra en ASP.NET-brukerdatabase som deles med webinnholdet, eller fra en egen ASP.NET-brukerdatabase.

Obs!  

ASP.NET-godkjenning krever at en tjeneste og muligens en tilkoblingsstreng konfigureres for tilgang til en ASP.NET-brukerdatabase.

Enkel godkjenning

Enkel godkjenning er en innebygd godkjenningsmetode som krever at brukere angir et gyldig Windows-brukernavn og -passord for å få tilgang til innhold. Brukerkontoen kan være lokal for FTP-serveren, eller den kan være en domenekonto.

Obs!  

Enkel godkjenning sender passord uten kryptering over nettverket. Du bør bare bruke enkel godkjenning når du vet at tilkoblingen mellom klienten og serveren er beskyttet med SSL.

IIS Manager-godkjenning

IIS Manager-godkjenning er en egendefinert godkjenningsmetode som krever at brukere angir et gyldig IIS Manager-brukernavn og -passord for å få tilgang til innhold. IIS Manager-godkjenning krever at IIS-behandlingstjenesten installeres og konfigureres, slik at både Windows-legitimasjon og IIS Manager-legitimasjon kan brukes. (IIS-behandlingstjenesten trenger ikke å kjøre når du bruker IIS Manager-godkjenning.)

Obs!  

IIS Manager-godkjenning sender passord uten kryptering over hele nettverket. Du må bare bruke IIS Manager-godkjenning når du vet at tilkoblingen mellom klienten og serveren er beskyttet med SSL.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Egendefinerte tjenester

Åpner dialogboksen Egendefinerte tjenester, der du kan aktivere standard egendefinerte tjenester eller dine egne egendefinerte tjenester.

Aktiver

Aktiverer den valgte tjenesten. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis den valgte tjenesten er deaktivert.

Deaktiver

Deaktiverer den valgte tjenesten. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis den valgte tjenesten er aktivert.

Rediger

Brukes til å redigere innstillinger for innebygde tjenester.

Obs!  

Hvis du vil redigere innstillinger for egendefinerte tjenester, må du åpne dialogboksen Egendefinerte tjenester på det globale nivået og klikke Rediger.

Fjern

Fjerner den valgte tjenesten. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for innebygde tjenester.

Obs!

Når du konfigurerer innstillingene for FTP-godkjenning, må du også konfigurere innstillingene for FTP-autorisasjon.

Se også


Innholdsfortegnelse