Bruk veiviseren Detaljer om .NET-brukerkonto til å legge til en ny bruker. Hvis Roller-funksjonen ikke er aktivert, er siden Detaljer om .NET-brukerkonto den eneste siden i veiviseren. Angi informasjonen for den nye brukeren, og klikk Neste for å legge til roller eller Fullfør hvis rollefunksjonen ikke er aktivert.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Brukernavn

Definerer en ny brukeridentitet. Denne verdien må være unik.

E-post

Angir en standard e-postadresse for en bruker.

Passord

Konfigurerer et passord for brukeren.

Bekreft passord

Bekrefter passordet som ble angitt i Passord-boksen.

Spørsmål

Viser et sikkerhetsspørsmål som brukerne kan bruke til å endre passordene sine. Velg ett av standardspørsmålene fra rullegardinlisten, eller skriv inn et egendefinert spørsmål.

Svar

Angir svaret på sikkerhetsspørsmålet.

Se også


Innholdsfortegnelse