Bruk funksjonssiden Gjeldende økter til å overvåke gjeldende økter for FTP-området.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Brukernavn

Angir brukernavnet for denne økten.

Starttidspunkt for økt

Angir starttidspunktet for den gjeldende økten.

Gjeldende kommando

Angir gjeldende kommando.

Forrige kommando

Angir forrige kommando.

Starttidspunkt for kommando

Angir starttidspunktet for kommandoen.

Byte sendt

Angir antall byte som er sendt.

Byte mottatt

Angir antall byte som er mottatt.

Økt-ID

Angir økt-IDen.

Klient-IP

Angir klientens IP-adresse.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Koble fra økt

Brukes til å koble fra den valgte økten.


Innholdsfortegnelse