Bruk dialogboksen Rediger .NET-bruker til å endre en brukerrolle eller e-postadresse.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Brukernavn

Definerer en unik brukeridentitet.

E-post

Angir en standard e-postadresse for en bruker.

Roller

Definerer rollen eller rollene en bruker tilhører.

Se også


Innholdsfortegnelse