Bruk dialogboksen Rediger opplysninger for anonym godkjenning til å endre kontoen som IIS bruker til å få tilgang til områder og applikasjoner.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Bestemt bruker

Skriv inn det bestemte kontonavnet du vil at IIS skal bruke til å få tilgang til området eller applikasjonen. Som standard bruker IIS 7 IUSR som brukernavn for anonym tilgang. Dette brukernavnet opprettes når du installerer IIS 7.

Angi

Åpner dialogboksen Angi legitimasjon, der du kan angi et kontonavn og passord for IIS som skal brukes for Anonym tilgang.

Applikasjonsutvalgs-ID

Velg Applikasjonsutvalgs-ID for å gjøre det mulig å kjøre IIS-prosesser ved hjelp av kontoen som er angitt på egenskapssiden for applikasjonsutvalget. Som standard er dette nettverkstjenestekontoen.

Viktig!

Hvis du bruker nettverkstjenestekontoen, gir du anonyme brukere all den interne nettverkstilgangen som er knyttet til denne kontoen.

Se også


Innholdsfortegnelse