Bruk siden Skjulte segmenter til å definere listen over URL-segmenter som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for og utelate fra mappevisninger. Et URL-segment er den delen av URL-banen som ligger mellom skråstrekene (/).

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på denne funksjonssiden og i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Segment

Viser URL-segmentet som tjenesten for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for og ikke vise i mappevisninger.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til skjult segment

Åpner dialogboksen Legg til skjult segment, der du kan legge til et skjult segment i listen over skjulte segmenter.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige elementer, kan du se Siden Forespørselsfiltrering.

Se også


Innholdsfortegnelse