URLScan var et verktøy som Microsoft distribuerte, og som du kunne bruke til å overvåke alle innkommende URL-adresser og skjule bestemte strenger før de ble behandlet. Ved hjelp av dette verktøyet kunne administratorer av webservere blant annet utføre handlinger som å blokkere bestemte kjørbare filer, opprette skjulte mapper som ikke kunne nås med HTTP, og sette grenser for tilkoblinger. All denne funksjonaliteten er nå inkludert i denne versjonen av IIS.

Merknader

Hvis du brukte URLScan-verktøyet i IIS 6.0 og har et bibliotek med uttrykk i filen Urlscan.ini, kan du overføre disse uttrykkene til de nye XML-konfigurasjonsfilene for IIS 7. På denne måten kan du fortsette å konfigurere HTTP-forespørsler etter de samme uttrykkene.

Hvis du ikke kan overføre disse uttrykkene umiddelbart, kan du fortsette å bruke samme Urlscan.ini-fil. Hvis du vil gjøre dette, må du fortsette å bruke URLScan-verktøyet, men installasjonsprogrammet for URLScan versjon 2.5 fungerer ikke i Windows Server® 2008 R2. Du løser dette problemet ved å kopiere Urlscan.dll og Urlscan.ini til serveren som kjører IIS 7, og deretter konfigurerer du Urlscan.dll som et globalt ISAPI-filter i IIS.

 TrinnReferanse
Avmerkingsboks

Les om hvordan filtrering av forespørsler fungerer.

Overview of Request Filtering

Avmerkingsboks

Konfigurer IIS 7 for å filtrere HTTP-forespørsler.

Konfigurere filtrering av forespørsler

Se også


Innholdsfortegnelse