Bruk dialogboksene Legg til tilkoblingsstreng og Rediger tilkoblingsstreng til å opprette eller redigere en SQL-tilkoblingsstreng eller en egendefinert tilkoblingsstreng som skal brukes i et program som kobles til en database.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Skriv inn et navn for tilkoblingsstrengen, for eksempel StagingSqlServer. Navnet du angir, må være det samme navnet det er referanse til i programkoden for å hente data som bruker denne tilkoblingsstrengen.

Server

Skriv inn navnet på SQL-serveren som er vert for databasen.

Database

Skriv inn navnet på SQL-serverdatabasen.

Legitimasjon

Definerer sikkerhetslegitimasjonen som brukes til å koble til databasen.

Bruk integrert Windows-sikkerhet

Velg dette alternativet for å konfigurere tilkoblingsstrengen slik at programmet bruker gjeldende Windows-ID som er angitt i operativsystemtråden, for å få tilgang til SQL Server-databasen. Integrert sikkerhet krever at SQL Server kjører på den samme datamaskinen som IIS, hvis ikke administratoren har konfigurert delegering mellom datamaskiner. Integrert sikkerhet krever også at alle programbrukere må ha det samme domenet slik at legitimasjonen er tilgjengelig for webserveren.

Angi legitimasjon

Velg dette alternativet for å konfigurere tilkoblingsstrengen for bruk av brukernavn og passord i SQL Server. Dette er nyttig når SQL Server-databasen ligger på en annen datamaskin enn webserveren.

Angi

Åpner dialogboksen Angi legitimasjon, der du kan konfigurere et brukernavn og passord for å koble til SQL Server-databasen.

Egendefinert

Skriv inn en egendefinert databasetilkoblingsstreng. Bruk denne i stedet for en SQL-tilkoblingsstreng når du vil koble til et annet datalager eller konfigurere flere innstillinger for tilkoblingsstreng.

Se også


Innholdsfortegnelse