Bruk enten dialogboksen Legg til regel for tillatelse av begrensning eller Legg til regel for avslag på begrensning for å definere regler som tillater eller avslår tilgang til innhold for en bestemt IP-adresse, et område med IP-adresser eller et DNS-domenenavn.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Bestemt IPv4-adresse

Legg til regel for tillatelse av begrensning – Skriv inn en IPv4-adresse i boksen Bestemt IPv4-adresse i dialogboksen Legg til regel for tillatelse av begrensning når du vil gi tilgang til innhold for en bestemt IPv4-adresse.

Legg til regel for avslag på begrensning – Skriv inn en IPv4-adresse i boksen Bestemt IPv4-adresse i dialogboksen Legg til regel for avslag på begrensning når du vil avslå tilgang til innhold for en bestemt IPv4-adresse.

IPv4-adresseområde

Legg til regel for tillatelse av begrensning – Skriv inn den laveste verdien i området med IPv4-adresser du har valgt å bruke, i boksen IPv4-adresseområde i dialogboksen Legg til regel for tillatelse av begrensning. Gjør dette når du vil gi tilgang til innholdet for et område med IPv4-adresser. Deretter skriver du inn nettverksmasken.

Legg til regel for avslag på begrensning – Skriv inn den laveste verdien i området med IPv4-adresser du har valgt å bruke, i boksen IPv4-adresseområde i dialogboksen Legg til regel for avslag på begrensning. Gjør dette når du vil avslå tilgang til innholdet for et område med IPv4-adresser. Deretter skriver du inn nettverksmasken.

Maske

Legg til regel for tillatelse av begrensning – Skriv inn en nettverksmaske i Maske-boksen i dialogboksen Legg til regel for tillatelse av begrensning. Gjør dette når du vil gi tilgang til innholdet for et område med IPv4-adresser. Når IIS evaluerer denne nettverksmasken med IPv4-adressen angitt i boksen IPv4-adresseområde, defineres den øvre og nedre grensen for IPv4-adresseområdet.

Legg til regel for avslag på begrensning – Skriv inn nettverksmasken som er forbundet med området med IPv4-adresser i Maske-boksen i dialogboksen Legg til regel for avslag på begrensning. Gjør dette når du vil avslå tilgang til innholdet for et område med IPv4-adresser. Når IIS evaluerer denne nettverksmasken med IPv4-adressen angitt i boksen IPv4-adresseområde, defineres den øvre og nedre grensen for IPv4-adresseområdet.

Domenenavn

Legg til regel for tillatelse av begrensning - Skriv inn et fullt kvalifisert DNS-domenenavn i Domenenavn-boksen i dialogboksen Legg til regel for tillatelse av begrensning når du vil gi tilgang til innhold for et DNS-domene.

Legg til regel for avslag på begrensning - Skriv inn et fullt kvalifisert DNS-domenenavn i Domenenavn-boksen i dialogboksen Legg til regel for avslag på begrensning når du vil avslå tilgang til innhold for et DNS-domene.

Hvis du vil se alternativet Domenenavn, må du først aktivere begrensninger for domenenavn ved å bruke Rediger funksjonsinnstillinger.

Se også


Innholdsfortegnelse