Bruk funksjonssiden Støtte for FTP-brannmur til å endre innstillingene for passive tilkoblinger når FTP-klienter kobler til en FTP-server som er bak en brannmurserver.

Obs!  

Hvis du konfigurerer disse alternativene, styrer du bare virkemåten til FTP-serveren. Du må fortsatt konfigurere brannmuren slik at den godtar FTP-tilkoblinger, og rute tilkoblingene til FTP-serveren på riktig måte.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Portintervall for datakanal

Angir portintervallet for passive tilkoblinger som brukes til datakanaltilkoblinger. Det gyldige intervallet for porter er fra 1025 til og med 65535. (Porter fra 1 til og med 1024 er reservert for bruk av systemtjenester.)

Obs!  

Du kan angi et spesialportintervall på 0-0 hvis du vil konfigurere FTP-serveren slik at den bruker det kortvarige portintervallet for TCP/IP i Windows, som ofte er satt til å bruke port 1025 til og med 5000 som standard.

Ekstern IP-adresse for brannmur

Angir IPv4-adressen for den eksterne IP-adressen til brannmurserveren.

Obs!  

Du må bruke denne innstillingen når FTP-serveren er bak en brannmurserver, og du bruker SSL, ellers endrer ikke brannmuren IP-adressene i FTP-pakker som utveksles mellom klienten og serveren.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Bruk

Bruker endringene som er gjort på funksjonssiden Støtte for FTP-brannmur.

Avbryt

Avbryter endringene som er gjort på funksjonssiden Støtte for FTP-brannmur.


Innholdsfortegnelse