Bruk dialogboksen Tillat verb til å legge til et verb i listen over HTTP-verb som modulen for forespørselsfiltrering skal tillate tilgang for. Bruk dialogboksen Avslå verb til å legge til et verb i listen over HTTP-verb som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Verb

Angir HTTP-verbet som modulen for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for.

Se også


Innholdsfortegnelse