Bruk dialogboksen Egendefinerte tjenester til å legge til eller fjerne egendefinerte godkjenningstjenester for FTP for FTP-serveren.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Velg en eller flere av de registrerte egendefinerte tjenestene

Viser listen over egendefinerte godkjenningstjenester for FTP som er registrert på FTP-serveren. Hvis du velger en egendefinert godkjenningstjeneste for FTP fra listen, aktiveres denne tjenesten for hele FTP-serveren eller et bestemt FTP-område avhengig av noden som er uthevet i IIS Manager-treet.

Dette elementet vises både på globalt nivå og områdenivå.

Obs!  

Egendefinerte godkjenningstjenester kan være enten en klasse med forvaltet kode eller en COM-modul med integrert programkode.

Registrer

Viser dialogboksen Legg til egendefinert godkjenningstjeneste. Du kan bruke denne dialogboksen til å legge til nye egendefinerte godkjenningstjenester for FTP på FTP-serveren.

Rediger

Viser dialogboksen Rediger egendefinert godkjenningstjeneste. Du kan bruke denne dialogboksen til å redigere innstillingene for en egendefinert godkjenningstjeneste for FTP som du allerede har registrert.

Dette elementet vises bare på det globale nivået.

Fjern

Fjerner en egendefinert godkjenningstjeneste for FTP som du allerede har registrert.

Dette elementet vises bare på det globale nivået.

Obs!

Når du konfigurerer innstillingene for FTP-godkjenning, må du også konfigurere innstillingene for FTP-autorisasjon.

Se også


Innholdsfortegnelse