V dialogovém okně Vlastní zprostředkovatelé můžete přidat nebo odebrat vlastní zprostředkovatele ověřování serveru FTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Vyberte nejméně jednoho zaregistrovaného vlastního zprostředkovatele

Zobrazuje seznam vlastních zprostředkovatelů ověřování FTP, kteří byli zaregistrováni na serveru FTP. Výběrem vlastního zprostředkovatele ověřování FTP ze seznamu povolíte tohoto zprostředkovatele pro celý server FTP nebo pro konkrétní lokalitu FTP v závislosti na tom, který uzel je zvýrazněn ve stromu Správce služby IIS.

Tento prvek se zobrazuje na globální úrovni i na úrovni jednotlivých lokalit.

Poznámka

Vlastní zprostředkovatelé ověřování mohou být tvořeni třídami spravovaného kódu nebo moduly COM v nativním kódu.

Zaregistrovat

Zobrazí dialogové okno Přidat vlastního zprostředkovatele ověřování. V tomto dialogovém okně můžete přidat k serveru FTP nové vlastní zprostředkovatele ověřování FTP.

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit vlastního zprostředkovatele ověřování. V tomto dialogovém okně můžete upravit nastavení vlastního zprostředkovatele ověřování FTP, kterého jste již zaregistrovali.

Tento prvek se zobrazuje jen na globální úrovni.

Odebrat

Odebere vlastního zprostředkovatele ověřování FTP, kterého jste již zaregistrovali.

Tento prvek se zobrazuje jen na globální úrovni.

Poznámka:

Nastavíte-li konfiguraci ověřování protokolu FTP, měli byste nastavit také konfiguraci autorizace protokolu FTP.

Další odkazy


Obsah