Editor konfigurací umožňuje přístup ke konfiguračním souborům a jejich správu převzetím oddílů do Správce služby IIS. Dostupné oddíly jsou určeny aktuální pozicí v rámci serveru, webu nebo aplikace. V jednotlivých oddílech lze upravovat prvky, atributy a kolekce. Tato funkce je dostupná pouze pro správce.

Stránku Editor konfigurací použijte ke správě oddílů konfiguračních souborů. Editor konfigurací můžete rovněž použít k prohledávání konfiguračních souborů a k vytváření skriptů.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Oddíl

Pomocí rozevíracího seznamu Oddíl vyberte oddíl, který chcete konfigurovat. Chcete-li zadat cestu k oddílu, musíte použít úplnou cestu pro přístup k oddílu dat, například system.data, nikoli data.

Oddíl základního obsahu

Ve středovém podokně se zobrazí informace pro oddíl, který chcete konfigurovat. Nad vlastnostmi a jejich hodnotami se zobrazí cesta k danému oddílu. Chcete-li upravit hodnotu vlastnosti, klikněte na ni.

Typ a ověřovací informace

V textovém poli, které je umístěno v dolní části stránky Editor konfigurace, se zobrazuje typ dat a ověřovací informace pro aktuálně vybranou vlastnost, například rozsah hodnot.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Použít

Uloží změny provedené v prvku, atributu nebo kolekci.

Storno

Zruší aktuální změny provedené v prvku, atributu nebo kolekci. Po kliknutí na tlačítko Použít již nelze vrátit provedené změny zpět kliknutím na tlačítko Storno.

Generovat skript

Vytvoří skript naposledy provedených akcí. Otevře okno Dialogové okno skriptu, v němž se zobrazí skript příslušné akce ve třech programovacích jazycích, C#, JavaScript a AppCmd. Funkce vytvoření skriptu je aktivována až po provedení nějaké akce, například po změně hodnoty vlastnosti. Skript zahrnující akci musíte vytvořit dříve, než kliknete na tlačítko Použít.

Poznámka: Skript nebude obsahovat okamžité akce, jako je například uzamčení oddílu, úprava kolekce nebo obnovení nadřazené konfigurace.

Hledat konfiguraci

Otevře dialogové okno Hledání konfigurace, které umožňuje hledat požadované oddíly v konfiguračních souborech.

Další informace naleznete v tématu Dialogové okno Hledat konfiguraci.

Zamknout oddíl

Zamkne vybraný oddíl, takže již nelze provádět další změny.

Odemknout oddíl

Odemkne vybraný oddíl a umožní provádět změny.

Poznámka: Oddíl lze odemknout pouze v umístění, v němž byl původně zamčen. Pokud jste k uzamknutí oddílu použili například soubor ApplicationHost.config, nelze k jeho odemknutí použít soubor Web.config.

Zamknout atribut

Zamkne vybraný atribut.

Odemknout atribut

Odemkne vybraný atribut a umožní provádět změny.

Poznámka: Atribut lze odemknout pouze v umístění, v němž byl původně zamčen.

Zamknout prvek

Zamkne vybraný prvek.

Odemknout prvek

Odemkne vybraný prvek a umožní provádět změny.

Poznámka: Prvek lze odemknout pouze v umístění, v němž byl původně zamčen.

Odebrat

Odebere vybraný prvek a jeho nastavení.

Upravit položky

Otevře dialogové okno Editor kolekcí, které umožňuje přidat, upravit nebo odebrat vlastnosti v kolekci.

Další informace naleznete v tématu Dialogové okno Editor kolekcí.

Obnovit nadřazenou konfiguraci

Změní hodnoty v aktuálním oddílu tak, aby zdědily hodnoty z nadřazené konfigurace. Tuto funkci lze použít pouze na úrovni oddílů.

Další odkazy


Obsah