Stránka Informace o ověřování a autorizaci průvodce publikováním serveru FTP slouží k nastavení parametrů ověřování a autorizace.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Anonymní

Určuje, zda je povolen anonymní přístup.

Základní

Určuje, zda je povoleno základní ověřování.

Povolit přístup pro

Určuje, kdo je autorizován pro přihlášení k serveru FTP. K dispozici jsou tyto možnosti:

  • Všichni uživatelé

  • Anonymní uživatelé

  • Určené role nebo skupiny uživatelů

  • Zadaní uživatelé

Použijete-li možnost Určené role nebo skupiny uživatelů nebo Určení uživatelé, je třeba nastavit v dalším poli přístup pro konkrétní uživatele, role či skupiny.

Číst

Určuje, zda pravidlo uděluje oprávnění pro čtení.

Zapisovat

Určuje, zda pravidlo uděluje oprávnění pro zápis.


Obsah