Na stránce Autorizační pravidla FTP můžete spravovat seznam pravidel Povolit nebo Odmítnout, která řídí přístup k obsahu. Pravidla jsou uvedena v seznamu. Změnou jejich pořadí můžete některým uživatelům udělit přístup a jiným současně přístup odmítnout. Stránku Autorizační pravidla FTP můžete dále použít k zobrazení informací o dalších pravidlech, například Režim, Uživatelé, Role či Oprávnění.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Režim

Zobrazuje typ pravidla. K dispozici jsou hodnoty Povolit nebo Odmítnout. Hodnoty Režim udávají, zda dané pravidlo umožňuje nebo zakazuje přístup k obsahu.

Poznámka

Pokud byl roli, uživateli nebo skupině některým z pravidel výslovně odmítnut přístup, nelze pomocí jiného pravidla tento přístup udělit. Chcete-li v takovém případě udělit přístup, je třeba vytvořit pravidla obsahující pravidlo Povolit, které bude uvedeno na začátku seznamu.

Uživatelé

Zobrazuje uživatelská jména nebo skupiny uživatelů, na něž se dané pravidlo vztahuje.

Role

Zobrazuje roli systému Microsoft Windows nebo role platformy .NET, na něž se toto pravidlo vztahuje, například roli správce.

Oprávnění

Zobrazuje oprávnění FTP, na něž se toto pravidlo vztahuje, například Čtení nebo Zápis.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Přidat pravidlo Povolit

Otevře dialogové okno Přidat ověřovací pravidlo Povolit, ve kterém můžete vytvořit nové pravidlo Povolit.

Přidat pravidlo Odmítnout

Otevře dialogové okno Přidat ověřovací pravidlo Odmítnout, ve kterém můžete vytvořit nové pravidlo Odmítnout.

Upravit

Umožňuje upravit vybrané pravidlo.

Odebrat

Odebere vybrané pravidlo.

Poznámka:

Nastavíte-li konfiguraci autorizace protokolu FTP, měli byste nastavit také konfiguraci ověřování protokolu FTP.

Další odkazy


Obsah