Funkce Skryté segmenty FTP slouží k definování seznamu segmentů adres URL, pro které služba FTP odmítne přístup a nezobrazí je ve výpisech adresářů. Chcete-li například zabránit přístupu k adresáři Bin vaší webové aplikace, můžete tento adresář Bin přidat ke skrytým segmentům serveru FTP. Při přihlášení klienta FTP k serveru FTP se složka Bin nezobrazí ve výpisech adresářů. Pokusí-li se klient FTP přejít do složky Bin, služba FTP mu vrátí chybu odmítnutí přístupu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Segment

Zobrazuje segment URL, pro který služba FTP odmítne přístup a nezobrazí jej ve výpisech adresářů.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat skrytý segment

Otevře dialogové okno Přidat skrytý segment, v němž můžete přidat skrytý segment do seznamu skrytých segmentů.

Odebrat

Odebere skrytý segment ze seznamu.

Upravit nastavení funkcí

Otevře dialogové okno Upravit nastavení filtrování požadavků FTP, v němž můžete nastavit obecné vlastnosti a limity požadavků FTP.

Další odkazy


Obsah