Na stránce Zprávy FTP lze upravit nastavení pro zprávy odesílané po připojení uživatele k vaší lokalitě FTP.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce této funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvku Popis

Potlačit výchozí hlavičku

Určuje, zda se má zobrazit výchozí identifikační hlavička serveru FTP. Je-li tato možnost povolena, zobrazí se výchozí hlavička; v opačném případě se výchozí hlavička nezobrazí.

Poznámka

Je-li povolena možnost Potlačit výchozí hlavičku a do pole Hlavička nebyla zadána zpráva pro hlavičku, server FTP zobrazí po připojení klienta FTP k serveru prázdnou hlavičku.

Podporovat uživatelské proměnné ve zprávách

Určuje, zda se má ve zprávách FTP zobrazit určitá sada uživatelských proměnných. Je-li tato možnost povolena, ve zprávách FTP se zobrazí uživatelské proměnné. V opačném případě se veškerý text zpráv zobrazí tak, jak byl zadán. Podporovány jsou následující uživatelské proměnné:

  • %BytesReceived% - počet bajtů odeslaných ze serveru klientovi v rámci aktuální relace

  • %BytesSent% - počet bajtů odeslaných z klienta na server v rámci aktuální relace

  • %SessionID% - jedinečný identifikátor aktuální relace

  • %SiteName% - název lokality FTP, která je hostitelem aktuální relace

  • %UserName% - název účtu aktuálně přihlášeného uživatele

Zobrazit podrobné zprávy pro místní požadavky

Určuje, zda se mají zobrazovat podrobné chybové zprávy, když se klient FTP připojuje k serveru FTP přímo na tomto serveru. Je-li tato možnost povolena, zobrazí se podrobné chybové zprávy pouze pro místního hostitele. V opačném případě se podrobné chybové zprávy nezobrazují.

Poznámka

Podrobné chybové zprávy se zobrazují pouze pro místního hostitele.

Hlavička

Určuje zprávu, kterou server FTP zobrazí při prvním připojení klientů FTP k serveru FTP.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je tato zpráva prázdná. Je-li povolena možnost Potlačit výchozí hlavičku a do pole Hlavička nebyla zadána zpráva pro hlavičku, server FTP zobrazí po připojení klienta FTP k serveru prázdnou hlavičku.

Uvítací zpráva

Určuje zprávu, kterou server FTP zobrazí po přihlášení klientů FTP k serveru FTP.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je tato zpráva prázdná.

Konec

Určuje zprávu, kterou server FTP zobrazí při odhlášení klientů FTP od serveru FTP.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je tato zpráva prázdná.

Maximální počet připojení

Určuje zprávu, kterou server FTP zobrazí, když se k němu klienti pokusí připojit a tento pokus se nezdaří, protože služba FTP dosáhla maximálního přípustného počtu připojení klientů.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je tato zpráva prázdná.

Prvky podokna Akce

Název prvku Popis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Poznámka:

Kromě nastavení konfigurace zpráv, které server FTP zobrazuje při připojování uživatelů k lokalitě FTP, můžete použít funkci Stránka procházení adresářů FTP a upravit nastavení obsahu pro procházení adresářů na serveru FTP.

Další odkazy


Obsah