Dialogové okno Přidat skupinu slouží k přidání skupiny profilů. Použití skupin je vhodné ke správě vlastností profilů.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název

Definuje název skupiny profilů.

Další odkazy


Obsah