Stránka funkce Delegování funkcí slouží ke konfiguraci stavu delegování funkcí Správce služby IIS pro weby a aplikace na webovém serveru v systémech Windows Vista® a Windows Server® 2008. Při konfiguraci stavu delegování funkce modulu Správce služby IIS zadejte, zda je oddíl konfigurace, který se k dané funkci vztahuje, uzamčen nebo odemčen v konfiguračních souborech na úrovni serveru (soubor ApplicationHost.config a kořenový soubor Web.config) pro modul IIS 7. Pokud funkci uzamknete, lze konfiguraci číst pouze z konfiguračního souboru dané funkce na úrovni serveru a pouze do tohoto souboru lze také konfiguraci zapisovat. Funkci však můžete odemknout a při čtení nebo zápisu konfigurace použít konfigurační soubory nižších úrovní, jako je například soubor Web.config na webu nebo v aplikaci.

Poznámka

Při konfiguraci stavu delegování pro funkce v modulu Správce služby IIS řídíte pouze oddíly konfigurace a příslušné úrovně, ve kterých lze v konfiguračních souborech provést nastavení.

Budete-li při čtení nebo zápisu nastavení konfigurace pro vybrané nebo všechny funkce na webech nebo v aplikacích používat soubory Web.config, můžete konfiguraci snadno zkopírovat z jednoho počítače do druhého. Můžete například vyvinout aplikaci ve vývojovém nebo testovacím počítači a stanovit, že některé funkce v této aplikaci mají být zapsány do souboru Web.config. To vám umožní snadno zabalit obsah aplikace (včetně konfiguračního souboru) a přenést jej do jiného počítače.

Důležité informace

Pokud vyvíjíte web nebo aplikaci pro provozní prostředí, měli byste se zeptat správce provozního počítače, zda funkce konfigurované v souboru Web.config webu nebo aplikace lze v provozním prostředí odemknout. Pokud je funkce, kterou konfigurujete v souboru Web.config, v provozním prostředí uzamčená, mohou se generovat chyby za běhu, protože zvolená konfigurace je neplatná.

V systému Windows Server 2008 odpovídá funkce Delegování funkcí funkcím Uživatelé ve Správci služby IIS a Oprávnění ve Správci služby IIS a umožňuje uživatelům, kteří nejsou správci, zobrazit a konfigurovat delegované funkce na svých webech nebo ve svých aplikacích pomocí modulu Správce služby IIS. Stav delegování funkce určuje, zda uživatelé mohou funkci konfigurovat na svých webech a ve svých aplikacích. Chcete-li například uživatelům dovolit, aby konfigurovali datové připojovací řetězce, vyberte v seznamu na stránce Delegování funkcí položku Připojovací řetězce a pak v podokně Akce nebo v místní nabídce vyberte příkaz Čtení či zápis.

Stránka Delegování funkcí ovlivňuje všechny weby a aplikace na webovém serveru. Nastavení Delegování funkcí, která nakonfigurujete na úrovni serveru, jsou určena pro všechny weby na daném serveru, nastavení nakonfigurovaná na úrovni webu platí pro všechny aplikace na webu. Chcete-li nakonfigurovat stavy delegování pro funkce na určitém webu nebo v určité aplikaci, můžete tento úkol provést na stránce Vlastní delegování webu nebo na stránce Vlastní delegování aplikace.

Upozornění

Pokud jste nakonfigurovali stavy delegování funkcí a chcete tyto stavy později změnit, měli byste zkontrolovat, jak byly příslušné funkce delegovány na nižších úrovních konfigurace. Zjistíte tak, jaký budou mít provedené změny vliv na dané funkce na nižších úrovních. Pokud jste například nakonfigurovali funkci tak, aby byla na webech určena pouze pro čtení, a uživatel na úrovni webu dále omezil nastavení odebráním delegování této funkce, můžete neúmyslně změnit stav nastavený tímto uživatelem, nakonfigurujete-li funkci pouze pro čtení na nadřazené úrovni. Podle osvědčeného postupu byste měli použít testovací počítač a před provedením změn v provozním prostředí vyzkoušet, jaký vliv budou mít změny stavů delegování na prostředí počítače.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulky popisují prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazí název funkce uživatelského rozhraní v modulu Správce služby IIS. Vyberte funkci a pak v podokně Akce nebo v místní nabídce vyberte požadovaný stav delegování.

Delegování

Zobrazí stav delegování pro funkci uživatelského rozhraní na nižších úrovních.

Prvky podokna Akce

V následující tabulce jsou uvedeny možnosti delegování, které jsou k dispozici pro funkce služby IIS 7 v modulu Správce služby IIS, a dopad možností delegování na konfigurační soubory a uživatelské rozhraní. Jedná se o funkce založené na konfiguraci. Rozšíříte-li modul Správce služby IIS o funkce jiných výrobců, mohou se stavy delegování lišit od stavů uvedených v této tabulce, jde-li o stavy delegování definované uživatelem. Jednotlivé funkce, které nakonfigurujete na stránce Delegování funkcí, mohou být také specifické pro použitý protokol a nemusejí platit pro všechny weby a aplikace.

Možnosti delegováníPopis pro operační systémy Windows VistaPopis pro operační systémy Windows Server 2008

Čtení či zápis

Vyberete-li pro funkci možnost Čtení či zápis, odemknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Změny konfigurace této funkce budou na webech a v aplikacích čteny ze souborů Web.config a zapisovány do těchto souborů.

Vyberete-li pro funkci možnost Čtení či zápis, odemknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Změny konfigurace této funkce budou na webech a v aplikacích čteny ze souborů Web.config a zapisovány do těchto souborů.

Nakonfigurujete-li funkci pro čtení a zápis, umožníte také uživatelům, kteří nejsou správci, zobrazit a konfigurovat danou funkci v modulu Správce služby IIS pro weby a aplikace, ke kterým se mohou připojit.

Jen pro čtení

Vyberete-li pro funkci možnost Jen pro čtení, uzamknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Konfiguraci nelze zapisovat do souborů Web.config na webech a v aplikacích.

Poznámka

Pokud pro funkci, která je určena jen pro čtení, upravíte nastavení v souboru Web.config a pokusíte se funkci nakonfigurovat na úrovni webu nebo aplikace, zobrazí se chyba. Běhové chyby se zobrazí také ve vašich webech a aplikacích.

Vyberete-li pro funkci možnost Jen pro čtení, uzamknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Konfiguraci nelze zapisovat do souborů Web.config na webech a v aplikacích.

Uživatelé, kteří nejsou správci, navíc nemohou funkci pro weby a aplikace konfigurovat v modulu Správce služby IIS, ale mohou funkci v modulu Správce služby IIS zobrazit v režimu jen pro čtení a zjistit její konfiguraci v konfiguračním souboru na úrovni serveru.

Poznámka

Pokud pro funkci, která je určena jen pro čtení, upravíte nastavení v souboru Web.config a pokusíte se funkci nakonfigurovat na úrovni webu nebo aplikace, zobrazí se chyba. Běhové chyby se zobrazí také ve vašich webech a aplikacích.

Není delegováno

Vyberete-li pro funkci možnost Není delegováno, uzamknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Konfiguraci nelze zapisovat do souborů Web.config na webech a v aplikacích a nelze ji z těchto souborů číst.

Vyberete-li pro funkci možnost Není delegováno, uzamknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Konfiguraci nelze zapisovat do souborů Web.config na webech a v aplikacích a nelze ji z těchto souborů číst.

Uživatelé, kteří nejsou správci, navíc nemohou funkci v modulu Správce služby IIS zobrazit a nemohou ji nakonfigurovat na úrovni webu nebo aplikace.

Obnovit na zděděné

Když pro funkci vyberete nastavení Obnovit na zděděné, zdědí funkce stav delegování nastavený na nadřazené úrovni.

Když pro funkci vyberete nastavení Obnovit na zděděné, zdědí funkce stav delegování nastavený na nadřazené úrovni.

Konfigurace pro čtení i zápis

Vyberete-li pro funkci možnost Konfigurace pro čtení i zápis, odemknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Změny konfigurace této funkce budou na webech a v aplikacích čteny ze souborů Web.config a zapisovány do těchto souborů. Tato možnost je k dispozici pouze pro funkce, které obsahují konfigurační nastavení v konfiguračním souboru i databázi, například pro funkce Uživatelé rozhraní .NET nebo Role rozhraní .NET.

Poznámka

Toto nastavení nemá vliv na oprávnění databáze.

Vyberete-li pro funkci možnost Konfigurace pro čtení i zápis, odemknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Změny konfigurace této funkce budou na webech a v aplikacích čteny ze souborů Web.config a zapisovány do těchto souborů. Tato možnost je k dispozici pouze pro funkce, které obsahují konfigurační nastavení v konfiguračním souboru i databázi, například pro funkce Uživatelé rozhraní .NET nebo Role rozhraní .NET.

Poznámka

Toto nastavení nemá vliv na oprávnění databáze.

Konfigurace jen pro čtení

Vyberete-li pro funkci možnost Konfigurace jen pro čtení, uzamknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Konfiguraci nelze na webech nebo v aplikacích zapisovat do souborů Web.config, aplikace však nadále může zapisovat do databáze. Tato možnost je k dispozici pouze pro funkce, které obsahují konfigurační nastavení v konfiguračním souboru i databázi, například pro funkce Uživatelé rozhraní .NET nebo Role rozhraní .NET.

Poznámka

Toto nastavení nemá vliv na oprávnění databáze.

Vyberete-li pro funkci možnost Konfigurace jen pro čtení, uzamknete oddíly konfigurace dané funkce v konfiguračním souboru na úrovni serveru. Konfiguraci nelze na webech nebo v aplikacích zapisovat do souborů Web.config, aplikace však nadále může zapisovat do databáze. Tato možnost je k dispozici pouze pro funkce, které obsahují konfigurační nastavení v konfiguračním souboru i databázi, například pro funkce Uživatelé rozhraní .NET nebo Role rozhraní .NET.

Poznámka

Toto nastavení nemá vliv na oprávnění databáze.

Obnovit všechna delegování

Obnoví stavy delegování všech funkcí na stavy nastavené na nadřazené úrovni. Na úrovni serveru nastavíte pomocí této možnosti stavy delegování na stavy určené v nastavení overrideModeDefault v konfiguračním souboru na úrovni serveru.

Obnoví stavy delegování všech funkcí na stavy nastavené na nadřazené úrovni. Na úrovni serveru nastavíte pomocí této možnosti stavy delegování na stavy určené v nastavení overrideModeDefault v konfiguračním souboru na úrovni serveru.

Vlastní delegování webu a Vlastní delegování aplikace

Není k dispozici.

Zobrazí stránku funkce Vlastní delegování webu nebo stránku funkce Vlastní delegování aplikace. Na těchto stránkách lze konfigurovat vlastní stavy delegování pro jednotlivé weby a aplikace.

Další odkazy


Obsah