Ominaisuusdelegointi-ominaisuussivulla voi määrittää FTP-palvelimen sivustojen ja sovellusten IIS-hallinta -ominaisuuksien delegoinnin Windows Vista®- ja Windows Server® 2008 -järjestelmässä IIS-hallinta -järjestelmän ominaisuuden delegoinnin tilaa määritettäessä määritetään, onko ominaisuuteen liittyvä määritysosa lukittu vai lukitsematon IIS 7:n palvelintason määritystiedostoissa (ApplicationHost.config ja pää-Web.config). Kun lukitset ominaisuuden, määrityksen lukeminen ja kirjoittaminen on mahdollista vain kyseisen ominaisuuden palvelintason määritystiedostossa. Ominaisuuden lukituksen voi kuitenkin avata, jos määritys halutaan lukea tai kirjoittaa alemman tason määritystiedostossa, kuten sivuston tai sovelluksen Web.config-tiedostossa.

Huomautus

IIS-hallinta -järjestelmän ominaisuuksien delegoinnin tilaa määritettäessä voidaan hallita vain määritysosia ja tasoja, joilla asetukset voidaan määrittää määritystiedostoissa.

Kun käytät Web.config-tiedostoja sivustojen ja sovellusten tiettyjen tai kaikkien ominaisuuksien määritysasetusten lukemiseen ja tallentamiseen, voit helposti kopioida määrityksen tietokoneesta toiseen. Voit esimerkiksi kehittää sovelluksen kehittämiseen tai testaamiseen tarkoitetussa tietokoneessa ja määrittää tietyt sovelluksen ominaisuudet kirjoitettaviksi Web.config-tiedostoon. Tällöin voit helposti pakata ja siirtää sovelluksen koko sisällön, myös sovelluksen määritystiedoston, toiseen tietokoneeseen.

Tärkeää

Jos kehität sivuston tai sovelluksen tuotantoympäristöä varten, ota yhteys tuotantokäyttöön tarkoitetun tietokoneen järjestelmänvalvojaan ja selvitä, voiko sivuston tai sovelluksen Web.config-tiedostoon määrittämiesi ominaisuuksien lukituksen avata tuotantoympäristössä. Jos Web.config-tiedostossa määrittämäsi ominaisuus on lukittuna tuotantoympäristössä, suorituksenaikaisia virheitä voi ilmetä, koska valittu määritys ei ole kelvollinen.

Windows Server 2008 -järjestelmässä Ominaisuusdelegointi toimii yhdessä IIS-palveluiden hallinnan käyttäjät- ja IIS-palveluiden hallinnan käyttöoikeudet -ominaisuuksien kanssa, jotta muut kuin järjestelmänvalvojakäyttäjät voivat tarkastella ja määrittää delegoituja ominaisuuksia omissa sivustoissaan ja sovelluksissaan IIS-hallinta -järjestelmän avulla. Ominaisuuden delegoinnin tila määrittää, voivatko käyttäjät määrittää ominaisuuden omissa sivustoissaan ja sovelluksissaan. Jos esimerkiksi haluat antaa käyttäjille oikeuden määrittää datayhteysmerkkijonoja, valitse Ominaisuusdelegointi-sivun luettelosta Yhteysmerkkijonot ja valitse sitten Toiminnot-ruudusta tai hiiren kakkospainikkeella avattavasta valikosta Luku/kirjoitus.

Ominaisuusdelegointi-sivu vaikuttaa WWW-palvelimen kaikkiin sivustoihin ja sovelluksiin. Palvelintasolla määritetyt Ominaisuusdelegointi-asetukset koskevat kaikkia palvelimen sivustoja. Sivustotasolla määritetyt asetukset koskevat kaikkia sivuston sovelluksia. Jos haluat määrittää tietyn sivuston tai sovelluksen ominaisuuksien delegoinnin tilat, käytä Mukautettu sivustodelegointi- ja Mukautettu sovellusdelegointi-sivuja.

Huomioitavaa

Jos olet määrittänyt ominaisuuksien delegoinnin tiloja ja haluat muuttaa tiloja myöhemmin, tarkista, miten ominaisuudet on delegoitu määrityksen alemmilla tasoilla. Näin voit varmistaa muutoksien vaikutukset alempien tasojen ominaisuuksiin. Jos esimerkiksi olet määrittänyt sivustoille Vain luku -ominaisuuden ja sivustotason käyttäjä on määrittänyt rajoittavamman asetuksen poistamalla ominaisuuden delegoinnin, saatat muuttaa toisen käyttäjän asettamaa tilaa, jos määrität ominaisuuden Luku/kirjoitus-ominaisuudeksi ylemmällä tasolla. Muutosten vaikutukset ympäristöön on suositeltavaa testata testitietokoneella, ennen kuin muutokset tehdään tuotantoympäristössä.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää käyttöliittymän ominaisuuden nimen IIS-hallinta -järjestelmässä. Valitse ominaisuus ja napsauta haluamaasi delegoinnin tilaa Toiminnot-valikosta tai hiiren kakkospainikkeella avattavasta valikosta.

Delegointi

Näyttää käyttöliittymän ominaisuuden delegoinnin tilan alemmilla tasoilla.

Toiminnot-ruudun elementit

Seuraavassa taulukossa kuvataan IIS 7 -ominaisuuksien käytettävissä olevat delegointiasetukset IIS-hallinta -järjestelmässä sekä delegointiasetusten vaikutus määritystiedostoihin ja käyttöliittymään Ominaisuudet ovat määritysperusteisia ominaisuuksia. Jos IIS-hallinta laajennetaan sisältämään kolmannen osapuolen ominaisuuksia, delegoinnin tilat saattavat poiketa tästä taulukosta, jos delegoinnin tilat ovat käyttäjän määrittämiä tiloja. Lisäksi Ominaisuusdelegointi-sivulla määritetyt yksittäiset ominaisuudet saattavat olla protokollakohtaisia, jolloin niitä ei voi käyttää kaikissa sivustoissa ja sovelluksissa.

DelegointiasetusKuvaus - Windows Vista -käyttöjärjestelmätKuvaus - Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmät

Luku/kirjoitus

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Luku/kirjoitus, ominaisuuteen liittyvien määritysosien lukitus poistetaan palvelintason määritystiedostossa. Ominaisuuden asetusten muutokset tallennetaan sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoihin.

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Luku/kirjoitus, ominaisuuteen liittyvien määritysosien lukitus poistetaan palvelintason määritystiedostossa. Ominaisuuden asetusten muutokset tallennetaan sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoihin.

Kun ominaisuuden asetukseksi määritetään Luku/kirjoitus, muut kuin järjestelmänvalvojakäyttäjät voivat tarkastella ominaisuutta ja määrittää ominaisuuden IIS-hallinta -järjestelmässä niille sivustoille ja sovelluksille, joihin he saavat muodostaa yhteyden.

Vain luku

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Vain luku, ominaisuuteen liittyvät määritysosat lukitaan palvelintason määritystiedostossa. Määritystä ei voi kirjoittaa sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoihin.

Huomautus

Jos ominaisuuden määritysasetukset määritetään Web.config-tiedostoon, mutta ominaisuuden asetus on Vain luku, ominaisuuden määrittäminen sivuston tai sovelluksen tasolla aiheuttaa virheilmoituksen. Samalla sivustoissa ja sovelluksissa ilmenee suorituksenaikaisia virheitä.

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Vain luku, ominaisuuteen liittyvät määritysosat lukitaan palvelintason määritystiedostossa. Määritystä ei voi kirjoittaa sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoihin.

Muut kuin järjestelmänvalvojakäyttäjät eivät myöskään tällöin voi määrittää ominaisuutta IIS-hallinta -järjestelmässä omia sivustojaan tai sovelluksiaan varten. He voivat kuitenkin tarkastella ominaisuutta Vain luku -tilassa IIS-hallinta -järjestelmässä ja todeta, kuinka ominaisuus on määritetty palvelintason määritystiedostossa.

Huomautus

Jos ominaisuuden määritysasetukset määritetään Web.config-tiedostoon, mutta ominaisuuden asetus on Vain luku, ominaisuuden määrittäminen sivuston tai sovelluksen tasolla aiheuttaa virheilmoituksen. Samalla sivustoissa ja sovelluksissa ilmenee suorituksenaikaisia virheitä.

Ei delegoitu

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Ei delegoitu, ominaisuuteen liittyvät määritysosat lukitaan palvelintason määritystiedostossa. Määritystä ei voi kirjoittaa tai lukea sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoissa.

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Ei delegoitu, ominaisuuteen liittyvät määritysosat lukitaan palvelintason määritystiedostossa. Määritystä ei voi kirjoittaa tai lukea sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoissa.

Muut kuin järjestelmänvalvojakäyttäjät eivät myöskään tällöin voi tarkastella ominaisuutta IIS-hallinta -järjestelmässä, eivätkä he voi määrittää ominaisuutta sivusto- ja sovellustasoilla.

Palauta perityksi

Kun ominaisuuden asetukseksi määritetään Palauta perityksi, ominaisuus perii päätasolla määritetyn delegoinnin tilan.

Kun ominaisuuden asetukseksi määritetään Palauta perityksi, ominaisuus perii päätasolla määritetyn delegoinnin tilan.

Määritykset luku ja kirjoitus -tilassa

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Määritykset luku ja kirjoitus -tilassa-asetuksen, ominaisuuden määritysosien lukitus poistetaan palvelintason määritystiedostossa. Ominaisuuden asetusten muutokset tallennetaan sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoihin. Tämä asetus on käytettävissä vain .NET-käyttäjät- ja .NET-roolit-ominaisuuden kaltaisille ominaisuuksille, joilla on määritys sekä määritystiedostossa että tietokannassa.

Huomautus

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tietokannan käyttöoikeuksiin.

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Määritykset luku ja kirjoitus -tilassa-asetuksen, ominaisuuden määritysosien lukitus poistetaan palvelintason määritystiedostossa. Ominaisuuden asetusten muutokset tallennetaan sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoihin. Tämä asetus on käytettävissä vain .NET-käyttäjät- ja .NET-roolit-ominaisuuden kaltaisille ominaisuuksille, joilla on määritys sekä määritystiedostossa että tietokannassa.

Huomautus

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tietokannan käyttöoikeuksiin.

Määritykset vain luku -tilassa

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Määritykset vain luku -tilassa, ominaisuuden määritysosat lukitaan palvelintason määritystiedostossa. Määritystä ei voida kirjoittaa sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoihin, mutta sovellus voi edelleen kirjoittaa tietokantaan. Tämä asetus on käytettävissä vain .NET-käyttäjät- ja .NET-roolit-ominaisuuden kaltaisille ominaisuuksille, joilla on määritys sekä määritystiedostossa että tietokannassa.

Huomautus

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tietokannan käyttöoikeuksiin.

Kun ominaisuuden asetukseksi valitaan Määritykset vain luku -tilassa, ominaisuuden määritysosat lukitaan palvelintason määritystiedostossa. Määritystä ei voida kirjoittaa sivustojen tai sovellusten Web.config-tiedostoihin, mutta sovellus voi edelleen kirjoittaa tietokantaan. Tämä asetus on käytettävissä vain .NET-käyttäjät- ja .NET-roolit-ominaisuuden kaltaisille ominaisuuksille, joilla on määritys sekä määritystiedostossa että tietokannassa.

Huomautus

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tietokannan käyttöoikeuksiin.

Nollaa kaikki delegoinnit

Palauttaa kaikkien ominaisuuksien delegoinnin tilat päätasolla määritetyiksi tiloiksi. Palvelintason delegoinnin tilaksi asetetaan palvelintason määritystiedoston overrideModeDefault-asetuksissa määritetyt tilat.

Palauttaa kaikkien ominaisuuksien delegoinnin tilat päätasolla määritetyiksi tiloiksi. Palvelintason delegoinnin tilaksi asetetaan palvelintason määritystiedoston overrideModeDefault-asetuksissa määritetyt tilat.

Mukautettu sivustodelegointi tai Mukautettu sovellusdelegointi

Ei käytettävissä.

Avaa Mukautettu sivustodelegointi- tai Mukautettu sovellusdelegointi -ominaisuussivun, jossa voit määrittää mukautettuja delegoinnin tiloja yksittäiselle sivustolle tai sovellukselle.

Katso myös


Sisällys