.NET-profiili-ominaisuussivulla voit hallita sellaisten profiiliominaisuuksien luetteloa, joiden avulla sovelluksesi tarvitsemia mukautettuja tietoja seurataan.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Tuo profiilin ominaisuuden nimen näkyviin.

Datatyyppi

Näyttää ominaisuuden tietotyypin. Se on joko tavallinen tietotyyppi, kuten String, Int32, DateTime, StringCollection, tai mukautettu tietotyyppi, joka sisältää profiilipalveluun välitettäviä mukautettuja tietoja.

Oletusarvo

Näyttää arvon, jolla ominaisuus alustetaan.

Salli anonyymit

Näyttää, hallitaanko ominaisuutta anonyymien käyttäjien osalta. Arvo on True tai False.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää ominaisuus

Avaa Lisää .NET-profiiliominaisuus -valintaikkunan, jossa voi lisätä .NET-profiiliominaisuuden.

Lisää ryhmä

Avaa Lisää ryhmä -valintaikkunan, jossa voi ryhmitellä .NET-profiiliominaisuuksia.

Lisää ominaisuus ryhmään

Avaa Lisää .NET-profiiliominaisuus ryhmään Name -valintaikkunan, jossa voi lisätä .NET-profiiliominaisuuksia valittuun ryhmään.

Muokkaa

Avaa Muokkaa .NET-profiiliominaisuutta- tai Muokkaa ryhmän Name .NET-profiiliominaisuutta -valintaikkunan, jossa voi muokata valittua .NET-profiiliominaisuutta.

Nimeä uudelleen

Ottaa valitussa .NET-profiiliominaisuudessa käyttöön Nimi-kentän, jonka avulla ominaisuuksia voi nimetä uudelleen.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Poista käytöstä

Poistaa .NET-profiiliominaisuuden käytöstä.

Määritä oletusarvoinen tarjoaja

Avaa Muokkaa profiiliasetuksia -valintaikkunan, jossa voi valita ominaisuuden oletusarvoisen tarjoajan.

Palvelut

Avaa Tarjoajat-ominaisuussivun, jossa .NET-profiiliominaisuuteen voi lisätä uusia tarjoajia.

Katso myös


Sisällys