WWW-palvelimet käyttävät FastCGI (Fast Common Gateway Interface) -protokollaa tiedonsiirtoon ulkoisten sovellusten kanssa. FastCGI-protokolla määrittää, miten tietoja välitetään WWW-palvelimen ja ulkoisen FastCGI-sovelluksen välillä. Kun pyyntö lähetetään, WWW-palvelin käynnistää FastCGI-sovelluksen pyynnön käsittelyä varten ja luo dynaamiset asiakasohjelmalle lähetettävät vastaukset.

FastCGI-sovellukset käsittelevät HTTP-pyyntöjä, ja ne muodostuvat kokoelmasta prosessisarjoja. Kukin prosessisarjojen prosessi käsittelee pyyntöjä yksi kerrallaan ja palaa käsittelyn päättymisen jälkeen sarjaan, kunnes se vastaanottaa uuden pyynnön.

FastCGI-asetukset-sivulla voit määrittää WWW-palvelimen FastCGI-sovellusten asetukset. Voit lisätä WWW-palvelimen sivustoissa käytettäviä FastCGI-sovelluksia sekä määrittää määritysominaisuudet, kuten käsittelymuuttujat ja sovellusten pyyntöjen enimmäismäärät.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Täydellinen polku

Näyttää prosessisarjassa käytettävän prosessin fyysisen polun.

Arguments

Näyttää valitulle FastCGI-sovellukselle käynnistämisaikana välitettävät argumentit. Argumentteja voi käyttää FastCGI-prosessisarjan yksilölliseen tunnistamiseen, jos yhdelle suoritettavalle prosessille on useita FastCGI-prosessisarjoja.

MaxInstances

Näyttää valitun FastCGI-sovelluksen sovellusprosessisarjassa sallittavien FastCGI-prosessien enimmäismäärän. Lukumäärä ilmaisee myös sen, montako samanaikaista pyyntöä FastCGI-sovellus voi käsitellä. Oletusarvo on 4.

Kun MaxInstances-ominaisuuden arvoksi asetetaan Windows® 7- ja Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmissä 0, IIS voi automaattisesti valita kulloisellekin suoritusympäristölle parhaiten sopivan FastCGI-prosessien määrän.

InstanceMaxRequests

Näyttää pyyntöjen enimmäismäärän, jonka valittu FastCGI-sovellus käsittelee ennen kierrätystä. Oletusarvo on 200.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Lisää sovellus

Avaa Lisää FastCGI-sovellus -valintaikkunan, jossa voit määrittää yleiset ominaisuudet ja käsittelyominaisuudet.

Muokkaa

Avaa Muokkaa FastCGI-sovellusta -valintaikkunan, jossa voit muuttaa yleisiä ominaisuuksia ja käsittelyominaisuuksia.

Poista

Poistaa valitun FastCGI-sovelluksen.

Katso myös


Sisällys