FTP:n Komennot-kohtaan voi määrittää niiden komentojen luettelon, joille FTP-palvelu sallii tai joilta se estää käytön. Tiettyjen komentojen määrittäminen mahdollistaa WWW-palvelimen järjestelmänvalvojien mukauttaa sallittujen FTP-komentojen luetteloa. Tällöin palvelimen tietoturva paranee. Jos esimerkiksi estät FTP SYST -komennon, voit estää Internet-asiakkaita määrittämästä palvelimesi käyttöjärjestelmän.

Huomautus

Muokkaa FTP-pyyntöjen suodatuksen asetuksia -valintaikkunassa voit määrittää, ovatko ne komennot sallittuja, joita ei ole luettelossa. Niitä voi käyttää sallittujen komentojen manuaalisessa määrityksessä.

Varoitus

FTP:n Komennot-toiminnon virheellinen käyttäminen voi estää FTP-palvelimen käytön. Jos esimerkiksi estät USER- tai PASS-komentojen käytön, käyttäjät eivät voi kirjautua FTP-palvelimeen. Ja vaikka voit määrittää Muokkaa FTP-pyyntöjen suodatuksen asetuksia -valintaikkunassa, että ne komennot eivät ole sallittuja, joita ei ole luettelossa. Voit myös määrittää Komennot-luettelon avulla sallitut FTP-komennot. Tätä määritystä ei suositella, koska normaalissa FTP-toiminnossa tarvittavien FTP-komentojen oikean luettelon määritys on monimutkaista.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Komento

Näyttää sen FTP-komennon, jolle FTP-palvelu sallii tai jolta se kieltää käytön.

Sallittu

Näyttää FTP-komennon tilan. Se on True, jos FTP-komento sallitaan, ja False, jos FTP-komento estetään.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Salli komento

Avaa Salli komento -valintaikkunan, jossa voit lisätä sallittujen FTP-komentojen luetteloon haluamasi FTP-komennon.

Estä komento

Avaa Estä komento -valintaikkunan, jossa voit lisätä estettyjen FTP-komentojen luetteloon haluamasi FTP-komennon.

Varoitus

Tämän toiminnon käyttäminen virheellisesti voi estää pääsyn palvelimeen. Jos esimerkiksi estät USER- ja PASS-komentojen käytön, käyttäjät eivät voi kirjautua FTP-palvelimeen.

Poista

Poistaa FTP-komennon luettelosta.

Muokkaa ominaisuuden asetuksia

Avaa Muokkaa FTP-pyyntöjen suodatuksen asetuksia -valintaikkunan, jossa voit määrittää yleiset ominaisuudet ja FTP-pyyntöjen rajat.

Katso myös


Sisällys