Jaetut määritykset -ominaisuussivun avulla voit jakaa IIS-määritystiedostoja ja salausavaimia yhden tai usean IIS-palvelimen kesken. Sivun avulla voit myös poistaa tietokoneen ryhmästä, joka on määritetty määritysasetusten jakamista varten.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Ota jaetut määritykset käyttöön

Määrittää IIS:n käyttämään jaettuja määritystiedostoja.

Huomautus

IIS-hallinta on suljettava ja avattava uudelleen, kun tämä vaihtoehto on otettu käyttöön tai poistettu käytöstä.

Fyysinen polku

Kuvaa sijainnin, josta määritystiedostot ja salausavaimet luetaan. Polku voi olla verkkopolku tai paikallisen tietokoneen kansio.

Käyttäjänimi

Määrittää käyttäjänimen, jota IIS käyttää määritystiedostosäilön avaamiseen.

Salasana

Määrittää salasanan, jota tarvitaan sen käyttäjänimen todentamiseen, jota IIS käyttää määritystiedostosäilön avaamiseen.

Vahvista salasana

Määrittää, että käyttäjän täytyy vahvistaa salasana.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Vie määritykset

Avaa Vie määritykset -valintaikkunan, jonka avulla voit siirtää IIS-määritystiedostoja ja salausavaimia yhden tai usean IIS-palvelimen kesken.

Katso myös


Sisällys