Valtuutussäännöt-sivulla voit hallita sisällön käyttöä ohjaavien sallimis- ja estämissääntöjen luetteloa.

Lajittele luettelo napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Tila

Näyttää säännön tyypin. Arvo voi olla Salli tai Estä. Tila-arvot ilmoittavat, onko sääntö suunniteltu sallimaan tai estämään sisällön käyttäminen.

Huomautus

   Jos käyttöoikeus on erikseen estetty roolilta, käyttäjältä tai ryhmältä sääntöä käyttäen, käyttöoikeutta ei voi myöntää toisella säännöllä.

Käyttäjät

Näyttää käyttäjän tyypin, käyttäjänimet tai käyttäjäryhmät, joita sääntö koskee.

Roolit

Näyttää Microsoft Windows -roolin tai -roolit, joita sääntö koskee. Sääntö voi koskea esimerkiksi Järjestelmänvalvoja-roolia.

Verbit

Näyttää HTTP-verbin tai -verbit, joita tämä sääntö koskee. Verbi voi olla esimerkiksi GET tai POST.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää sallimissääntö

Avaa Lisää valtuutuksen sallimissääntö -valintaikkunan, jossa voit määrittää sääntöjä sisällön käyttämistä varten.

Lisää estämissääntö

Avaa Lisää valtuutuksen estämissääntö -valintaikkunan, jossa voit määrittää sääntöjä sisällön käyttämistä varten.

Muokkaa

Avaa Muokkaa valtuutuksen sallimissääntöä- tai Muokkaa valtuutuksen estämissääntöä -valintaikkunan, jossa voit muokata valtuutussääntöjä. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohde on valittuna ominaisuussivun luettelossa.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Katso myös


Sisällys